Byte till säkerhetsdörrar i bostadsrättsförening

Om samtliga lägenheter i en fastighet har säkerhetsdörrar blir hela fastigheten mindre attraktiv för inbrottstjuvar. Om många boende går samman och gemensamt beställer säkerhetsdörrar går det dessutom i de flesta fall att få ett bättre pris. I detta fall är det också enklare att säkerställa att dörrarna får ett enhetligt utseende. Därför är det vanligt att bostadsrättsföreningar tar in offerter på säkerhetsdörrar.

Vi kan erbjuda bostadsrättsföreningar i Stockholm med omnejd säkerhetslösningar där dörrmodellen och arbetssättet anpassas efter föreningens önskemål. Oavsett när huset är byggt kan vi ta fram en dörrmodell som passar väl ihop med fastighetens arkitektur. 

För en bostadsrättsförening finns det två alternativ vid byte till säkerhetsdörrar: föreningen kan välja att ta kostnaden, eller så får varje medlem bekosta sitt dörrbyte. En fördel med det förstnämnda arrangemanget är att det ökar sannolikheten för att alla lägenheter får likadana dörrar, vilket ger ett mer enhetligt intryck. 

Om du är ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening som står i begrepp att låta installera säkerhetsdörrar är det ni i styrelsen som är ansvariga för att dörrarna monteras enligt lagkraven. Om ni väljer att köpa dörrarna från oss ingår korrekt montering i priset.

Bytet till säkerhetsdörr utgör inte en så stor förändring av lägenheten att det räknas som en ombyggnad. Därmed krävs ingen kvalificerad majoritet på föreningens stämma, och heller inte något godkännande från hyresnämnden. Styrelsen kan fatta beslut om bytet på egen hand, men om man väljer att avgöra frågan genom omröstning på en stämma räcker det med enkel majoritet.